Geschiedenis

De geschiedenis van onze vereniging begint in 1979. Toen kwamen Willem Roor, Jaap vd Heiden en Henk Lodder te midden van enkele andere paardenmensen bij elkaar om een vereniging op te richten. De club begon bij manege De Plantage, thans stal De Kroon aan de Rijksstraatweg even buiten Elst. Als sportactiviteiten waren er dressuur- en springlessen en daarnaast was er een afdeling voltige en carrousel.

Vervolgens sloot de vereniging zich aan bij de Koninklijke Federatie van Landelijke Rijverenigingen.

De mensen van het begin denken met nostalgie aan een heel gezellige pionierstijd met veel activiteiten naast de spring- en dressuurwedstrijden. De eerste jaren was er ringsteken, rommelmarkt, droppings, feestavonden, lezingen en nog meer.

Na drie jaar ging manege De Plantage failliet. De leden wilden als vereniging blijven bestaan en de club begon een trekkersbestaan. Eerst werd onderdak gevonden bij manege Blauwendraad en later ging men over naar de familie Kramp in Kesteren.

In 1984 waren er gesprekken met de Rhenense Rij- en Jachtvereniging om te komen tot samenwerking. Dat resulteerde in 1985 in een fusie. De rij- en jachtvereniging bezat een stukje grond in Veenendaal-West. Als kantine fungeerde daar een oude kippenschuur. De clubavond was de donderdagavond en dan was iedereen present en was het bere-gezellig. Tot diep in de nacht werd er nagepraat. Sommigen voelen nog de hoofdpijn terugkomen.

Een verlangen naar een eigen accommodatie en dan het liefst in Elst groeide steeds meer. Het oog viel op de locatie bij het sportpark en gesprekken begonnen. Veel soebatten bij de gemeente leverde toestemming op. Daarna begon het voorbereiden van de bouw: geld bij elkaar lenen, materialen regelen en vooral mensen inschakelen. Vijf jaar later in 1989 stond de huidige accommodatie er: helemaal met eigen handen gebouwd !!!!

In die tijd was het huidige grasveld voor de manege de buitenbak en hadden we in de schuur aan de Sportweg onze kantine. Een luchtige ruimte waarin je geen last had van de frituurlucht. De landelijke lucht van varkens en mest verdrong bovendien de menselijke zweet en eetluchtjes wel. Ook aan die tijd wordt nog wel eens weemoedig terug gedacht. We maakten er met elkaar een prachtige tijd van.

Met de bouw van onze manege groeide ook het aantal leden. En dat ging sprongsgewijs toen de vereniging die zich had gevestigd bij manege Blaauwendraad zich bij ons aansloot. Zo was er dan een grote vereniging De Plantage ontstaan. De club was voor de wedstrijdleden aangesloten bij de K.N.F. en bij de N.B.R.V. en had daarnaast een vrij grote recreatie-afdeling. In 1994 schreven we het 200e lid in van onze vereniging.

Het jaar 1994 was het eerste grote jubileumjaar:

  • de manege stond er vijf jaar;
  • de K.N.F.-afdeling bestond vijftien jaar;
  • de rij- en jachtvereniging bestond vijfentwintig jaar.

Het betekende een groot feest met veel oud-gedienden in de binnenbak. Die werd met behulp van een decor compleet omgetoverd tot een gezellig dorpsplein inclusief fontein.

In 1994 kwamen er twee afdelingen bij: westernriding en mennen. Beide afdelingen moesten helaas in 2004 door afnemende belangstelling worden afgesloten.

Een heel aparte sectie binnen onze vereniging wordt ingenomen door de businessclub die in 2002 aan de club is toegevoegd. Een geheel nieuwe dimensie met mensen die onze vereniging een warm hart toedragen.

In 2005 stond de club in het teken van 3 jubilea: de oudste afdeling dateert van 35 jaar terug, de vereniging op zich bestond 25 jaar en de accommodatie kwam 15 jaar geleden klaar. Reden voor een groots feest en de start van een algehele renovatie van de accommodatie, die met hulp van de businessclub en veel vrije uren is afgerond.

 

Deze slideshow vereist JavaScript.

Advertentie